II Forum „Pharma PL@net 360ᵒ”

4-5 listopada 2020 r.
Edycja ONLINE

W tym roku, wyjątkowo, spotkanie odbędzie się w formule 100% online w dniach 4-5 listopada. Mottem przewodnim tegorocznej edycji jest Adapt your business to unstable conditions. Be agile. Be prepared. Be winning. 


Czytaj więcej >

 

 

Rzeczywiście proponowane obszary tematyczne, bazujące na pogłębionych wywiadach prowadzonych przez nas od początku tego roku z całym sektorem, w dużej mierze dotyczą starcia dwóch strategii: tej, której celem jest stabilizacja biznesu i tej, dla której nadrzędne są elastyczność i otwartość na nowe
Tegoroczna edycja Forum pokaże, jak wygląda obecnie rynek farmaceutyczny i medyczny. Da konkretne wskazówki do tego jak prowadzić biznes i gdzie położyć zdecydowane akcenty. Jest miejscem wymiany doświadczeń liderów sektora w kluczowych obszarach rozwojowych firm; osobne wyzwania zostaną omówione w konkretnych case studies w ramach sesji równoległych: 
 • Sesja Plenarna – podsumowanie i prognoza stanu opieki zdrowotnej w Polsce z naciskiem na potencjał rozwoju telemedycyny i value based healthcare 
 • Sesja Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations – ekspercka debata na temat wyzwań i problemów polityki zdrowotnej i kluczowych zmian w ustawodawstwie mających realny wpływ na jakość i stabilność systemu ochrony zdrowia 
 • Sesja Digital Chances, Sales & Marketing Omni-challenge – prezentacja wielowymiarowych działań komercyjnych wspieranych przez Digital; trendy, strategie, innowacje i przykłady konkretnych wdrożeń i rozwiązań 
 • Sesja Distribution & Supply Chain Excellence – cel dyskusji w tej części: zapewnić bezpieczeństwo i efektywność wszystkich ogniw farmaceutycznego łańcucha dostaw 
 • Sesja People & Field Force Development & Effectiveness – operacyjne kwestie oparte o stałą dbałość o motywację i zaangażowanie w zespołach sprzedażowych, a także tematy z zakresu polityki personalnej i rozwoju zasobów ludzkich 

Jak w roku ubiegłym, konferencja ma zgromadzić wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia, kluczowe działające na polskim rynku firmy farmaceutyczne i medyczne oraz dostawców rozwiązań dla tych firm, jak również instytucje i organizacje, których interesem jest stały wzrost i rozwój segmentu. 

Już teraz w konferencji swoje wystąpienia potwierdziło ponad 70-ciu ekspertów-praktyków; wśród nich reprezentanci kluczowych na polskim rynku firm farmaceutycznych i medycznych oraz profesjonaliści sektora: 

 • Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu, Maciej Miłkowski 
 • Michał Nitka, CEO, General Manager Central & Eastern Europe, TEVA PHARMACEUTICALS 
 • Marek Macyszyn, General Manager Poland & Czech Republic, VERTEX PHARMACEUTICALS 
 • Nienke Feenstra, General Manager, TAKEDA PHARMA 
 • Selen Zeydanli Bison, General Manager Biopharma Poland and Baltic Cluster Managing Director, MERCK 
 • Sebastian Cudny, General Manager, FERRING PHARMACEUTICALS 
 • Jolanta Dilling-Nowińska, General Manager, ABBVIE/ALLERGAN 
 • Marcin Bruszewski, Dyrektor Generalny ds. Rynków Direct CEE, PHILIPS HEALTH SYSTEMS 
 • Robert Łukawski, President of The Management Board, ZENTIVA POLSKA|ALVOGEN PHARMA 
 • Jarosław Marcoll, CEO, AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS 
 • Jarosław Olszewski, Prezes Zarządu, BIOFARM 
 • Maciej Chmielowski, Managing Director Poland and Baltic Countries, FRESENIUS KABI POLSKA 
 • Marta Rosińska, Dyrektor Zarządzający Pharmaceutical Diagnostics, GE HEALTHCARE NEE 
 • Irena Rej, Prezes, IZBA GOSPODARCZA FARMACJA POLSKA 
 • Krzysztof Łanda, CEO, MEDINVEST SCANNER 
 • Krzysztof Kopeć, Prezes PZPPF 
 • Andrzej Stachnik, CEO, ZPHF 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://pharmaplanet.pl/