Pharma PLanet 360ᵒ

3-4 listopada 2021 r.
edycja online

Pandemia – jakże trudna dla nas wszystkich – w wielu obszarach stała się paradoksalnie katalizatorem zmian „odkładanych lub bez wysokiego priorytetu”: przyspieszyła cyfrową transformację i zmieniła podejście do pracy zdalnej.
Czytaj więcej >


Ma oczywiście i ciemne strony: obnażona została słabość naszego systemu ochrony zdrowia; przez uzależnienie dostaw surowców do produkcji leków od zagranicznych rynków doświadczamy opóźnień, łańcuchy dostaw poddawane są ogromnej presji; wiele terapii zostało zawieszonych, zabiegi są odkładane. W czasach zmian form komunikacji pacjenta z lekarzem i lekarza z firmą farmaceutyczną kluczowe staje się zapewnienie pacjentowi dostępu do właściwej terapii, w tym terapii nowoczesnymi lekami.
By lepiej dopasować się do szybko zmieniającej się sytuacji, firmy farmaceutyczne przebudowują swoje wewnętrzne struktury i wdrażają innowacyjne rozwiązania. Jednocześnie koncentrują się na właściwym mierzeniu efektywności pracy zespołu Sales Force, a także utrzymaniu wysokiej motywacji, zaangażowania i zadbania o wellbeing pracownika.
W gronie najważniejszych uczestników polskiego rynku ochrony zdrowia, jak co roku, ponad podziałami, będziemy rozmawiać o naszych wspólnych celach i wyzwaniach, o tym jak jeszcze skuteczniej prowadzić nasz biznes.
Bo łączy nas jeden cel – jeszcze lepiej służyć naszym pacjentom.

Cel Forum
Wspieramy rozwój rynku: pharma/medical/healtcare, poprzez dostarczenie i rozwijanie platofrmy wymiany doświadczeń. Prezentujemy innowacyjne pomysły w kluczowych dla segmentu obszarach i inspiracje płynące z najlepszych wdrożeń.
Dla kogo?
Forum to miejsce wymiany myśli i doświadczeń osób zaangażowanych w rozwój przemysłu farmaceutycznego i medycznego, osób zarządzających, dyrektorów i managerów odpowiedzialnych za kluczowe obszary takie jak:
• market access i polityka zdrowotna
• marketing, sprzedaż, wsparcie sprzedaży
• dystrybucję, logistykę i łańcuch dostaw
• badania rynku, HR, szkolenia i rozwój

Forum odbędzie się w wygodnej i bezpiecznej formule – 100% online.
Na jakie pytania odpowiemy?
• Jak zapewnić pacjentom dostęp do terapii i nowoczesnych leków
• Jak sprawnie i bezpiecznie zmierzać w kierunku innowacyjnej organizacji
• Jak dopasować strategie do regulatora i zmieniających się przepisów prawa
• Jak zaangażować klienta, tworzyć skuteczny mix kanałów dotarcia i mierzyć skuteczność działań SF
• Jak zadbać o motywację, zaangażowanie i wellbeing pracownika
• Jak dopasować łańcuch dostaw do szybkozmiennego świata

Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać ekspertów z m.in.:
MINISTERSTWA ZDROWIA, TEVA PHARMACEUTICALS, FRESENIUS KABI, ANGELINI PHARMA, BIOMED LUBLIN, POLPHARMA, INFARMA, OGÓLNOPOLSKIEJ IZBy GOSPODARCZej WYROBÓW MEDYCZNYCH „POLMED”, PZPPF, ZPHF, FUNDACJi NA RZECZ PACJENTÓW – OPIEKA FARMACEUTYCZNA W CENTRUM UWAGI, ADAMED, FRESENIUS KABI, MSD, POLSKA FEDERACJA SZPITALI, JANSSEN-CILAG, INFARMA, STADA PHARMA, BAYER, NEUCA, NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ i wiele innych.